top of page

秀茂坪女子遭的士撞倒 飛彈墮地頭部淌血


各位駕駛者真係要小心留意路面情況,任何時候都要打醒十二分精神,好似哩單發生喺淩晨5:28既交通意外,突然個行人加速衝出嚟,被撞到昏迷送院


希望傷者大步攬過


交通意外喺香港真係息息相關, 每日都發生bookmark定,有備無患


***如不幸遇上交通意外, 請儘快與我們諮詢,以免錯失任何法律程序***

Comments


bottom of page