top of page

工作時與同事爭執, 打交, 可唔可以報工傷?


最近網上流傳一段地盤打交片段, 我哋久不久亦會遇到求助者查詢, 工作時與同事爭執, 打交, 可唔可以報工傷?


其實係可以, 只要係由於工作問題而引起受傷, 都可以報工傷bookmark定,有備無患


***如有需要進行工傷索償,請儘快與我們聯絡,以免錯失任何法律程序***

Comments


bottom of page